Turvallisuussuunnitelma

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 13.8-14.8.2022.

Järjestäjä: Kiuruveden Urheilijat

Savo-Karjala ja Kainuu AM-pitkä ja viesti suunnistuskilpailu

Paikka: Kiuruvesi, Mykkälänmäki, Salmijärventie 151.

Tapahtuma-aika: 13.8 ja 14.8.22 klo 09.00-16.00 

Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Kilpailun johtaja Pertti Lind 0405604846

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Toiminnan kuvaus

Savo-Karjalan ja Kainuun piirien suunnistuskilpailu. Kilpailijoita ja toimitsijoita odotetaan tulevan 180 henkilöä per päivä.

Kilpailun toteutuksesta on erilliset kilpailuohjeet. Kilpailussa noudatetaan suunnistusliiton sääntöjä ja ohjeita.

1. Kartta tapahtuma-alueesta, (liite 1)

Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä hälytysajoneuvojen pääsylle

kisakeskukseen on avoin ja ensiapu on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja

vaaratilanteessa pidetään avoimina.

2. Turvallisuusorganisaatio

- turvallisuudesta vastaava henkilö Pertti Lind 0405604846

Varsinaisia järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksen pidosta

kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

- kilpailualue on niin laaja, ettei yleisömäärää tarvitse rajoittaa

- suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä

- alkoholin myyntiä järjestäjien toimesta ei ole.

- häiriköiden seulonta tapahtuu liikenteenohjaajien toimesta

- kilpailukeskuksessa ensisammutusvälineistö ja ensiapuvälineet

4. Liikenteen ohjaus:

Kilpailijat opastetaan kilpailupaikalle kilpailukutsun mukaisesti.

Liikenteenohjaajat käyttävät keltaista suojaliiviä.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

 -sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on ensiapuvastaavana Anne Väisänen.

 - loukkaantuneen kuljettamiseen varattu paarit ja ensiapuvälineitä

 - sairasauto hälytetään 112

Ensiapu Anne Väisänen 0443291980

- rikokset ja ilkivaltaiset hälytykset (esim. pommiuhka) puh 112

- tapahtuma-alueella oleskelevalle yleisölle annettavat tiedotteet ovat kilpailuohjeessa ja

niitä toistetaan kenttäkuulutuksessa.

- kadonneen suunnistajan etsintää johtaa tarvittaessa poliisi.

6. Viranomaisten hälyttäminen

 Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi 112

7. Päiväys ja allekirjoitus

Kiuruvedellä 7.8.2022 Pertti Lind