Edelleenohjaus

Edelleenohjaus tarkoittaa palkkatuella palkatun henkilön siirtämistä toisen yrityksen palvelukseen.

 

 • Edelleenohjaus on KiurUn palkkatuella palkatun työntekijän siirtämistä toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) käyttöön.
 • Edelleensijoituksen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa pitkään työttömänä olleen työntekijän työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
 • Palkkatuen saava varsinainen työnantaja eli KiurU ja työn järjestävä käyttäjäyritys sopivat työntekijän sijoittamisesta ja työllistämisestä sekä edelleenohjauksesta maksettavasta palkkiosta laatimalla edelleenohjaussopimuksen.
 • Edelleeohjaus edellyttää aina työntekijän suostumusta sekä ilmoitusta työ- ja elinkeinotoimistoon ennen sijoituksen alkamista. Osa työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista säilyy aina varsinaisella työnantajalla eli KiurUlla.

 

Miten homma etenee

 

 • Edelleenohjausjaksoa edeltää palkkatukityösuhde KiurU (määräaikainen 6 kk:n sopimus 65%työaika, 25h/vko)
 • KiurU etsii työvoimaa tarvitsevan yrityksen tai yritys ottaa yhteyttä Kariin.
 • Kontaktien synnyttyä, keskustellaan edelleenohjauksen käynnistämisestä
 • Tavoitteena on mahdollisimman oikea henkilö mahdollisimman sopivaan työhön
 • KiurU tekee tarvittavat ilmoitukset edelleenohjauksesta työ- ja elinkeinotoimistoon
 • Edelleenohjauksesta laaditaan KiurUn ja käyttäjäyrityksen välille sopimus
 • Käyttäjäyritys ja KiurU sopivat työntekijän työsuorituksen arvioinnista ja palautteen antamisesta
 • Edelleenohjauksen päätyttyä työtodistuksen kirjoittaa KiurU
 • Työntekijä voi siirtyä edelleenohjauksen jälkeen suoraan käyttäjäyrityksen palvelukseen tai palata takaisin töihin KiurUlle, mikäli palkkatukityösuhde edelleen jatkuu
 • Yritys ja KiurU sopivat mahdollisesta jatkoyhteistyöstä.