Turvallisuussunnitelma

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

 

Järjestäjä: Kiuruveden Urheilijat

Kansallinen suunnistuskilpailu ja kuntosuunnistustapahtuma

Paikka: Kiuruvesi, Salmenkylä, Jokisalmentie 216

Tapahtuma-aika 30.5.2019 klo 08.00 – 17.00

Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Kilpailun johtaja Markku Siponen 0445441766

Suunnitelma toimitetaan poliisiviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Toiminnan kuvaus

Kansallinen suunnistuskilpailu ja kuntosuunnistustapahtuma. Kilpailijoita ja toimitsijoita odotetaan tulevan n. 300 henkilöä.

Kilpailun toteutuksesta on erilliset kilpailuohjeet. Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen ohjeita.

1. Kartta tapahtuma-alueesta, (liite1)

Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä hälytysajoneuvojen pääsylle

kisakeskukseen on avoin ja ensiapu on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja

vaaratilanteessa pidetään avoimina.

2. Turvallisuusorganisaatio

- turvallisuudesta vastaava henkilö Markku Siponen 0445441766

Varsinaisia järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksen pidosta

kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

- kilpailualue on niin laaja, ettei yleisömäärää tarvitse rajoittaa

- suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä

-alkoholin myyntiä järjestäjien toimesta ei ole.

- häiriköiden seulonta tapahtuu liikenteenohjaajien toimesta

- kilpailukeskuksessa ensisammutusvälineistö ja ensiapuvälineet

4. Liikenteen ohjaus:

Kilpailijat opastetaan kilpailupaikalle kilpailukutsun mukaisesti

Liikenteen ohjaajina tulevat toimimaan Toni Auvinen, Risto Ritvanen, Risto-Pekka Räty, Juha Remes, Harri-Pekka Tikkanen ja Antero Autio

Liikenteenohjaajat käyttävät keltaista suojaliiviä.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

 -sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on ensiapuryhmä, jonka

toimintaa johtaa Kirsi Tenhunen. Ensiapuryhmässä lisäksi Anne Väisänen.

 - loukkaantuneen kuljettamiseen varattu paarit ja ensiapuvälineitä

 - sairasauto hälytetään 112

Ensiapuryhmä Kirsi Tenhunen puh. 0509160668 Anne Väisänen 0443291980

- rikokset ja ilkivaltaiset hälytykset (esim. pommiuhka) puh 112

- tapahtuma-alueella oleskelevalle yleisölle annettavat tiedotteet ovat kilpailuohjeessa ja

niitä toistetaan kenttäkuulutuksessa.

  • Kadonneen suunnistajan etsintää johtaa tarvittaessa poliisi.

6. Viranomaisten hälyttäminen

 Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi 112

7. Päiväys ja allekirjoitus

Kiuruvedellä 17.5. 2019 Markku Siponen