Turvallisuussuunnitelma

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

 Järjestäjä: Kiuruveden Urheilijat

Kansallinen suunnistuskilpailu ja kuntosuunnistustapahtuma

Paikka: Kiuruvesi, Lahnanen, Lahnastentie 386.

Tapahtuma-aika 3.10.2020 klo 09.00 – 16.00

Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Kilpailun johtaja Mikko Kouvalainen 0407399432

Suunnitelma toimitetaan poliisiviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Toiminnan kuvaus

Kansallinen suunnistuskilpailu ja kuntosuunnistustapahtuma. Kilpailijoita ja toimitsijoita odotetaan tulevan n. 200 henkilöä.

Kilpailun toteutuksesta on erilliset kilpailuohjeet. Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen ohjeita.

1. Kartta tapahtuma-alueesta, (liite 1)

Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä hälytysajoneuvojen pääsylle

kisakeskukseen on avoin ja ensiapu on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja

vaaratilanteessa pidetään avoimina.

2. Turvallisuusorganisaatio

- turvallisuudesta vastaava henkilö Mikko Kouvalainen 0407399432

Varsinaisia järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksen pidosta

kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

- kilpailualue on niin laaja, ettei yleisömäärää tarvitse rajoittaa

- suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä

- alkoholin myyntiä järjestäjien toimesta ei ole.

- häiriköiden seulonta tapahtuu liikenteenohjaajien toimesta

- kilpailukeskuksessa ensisammutusvälineistö ja ensiapuvälineet

4. Liikenteen ohjaus:

Kilpailijat opastetaan kilpailupaikalle kilpailukutsun mukaisesti

Liikenteenohjaajat käyttävät keltaista suojaliiviä.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

 -sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on ensiapuryhmä, jonka

toimintaa johtaa Kirsi Tenhunen. Ensiapuryhmässä lisäksi Anne Väisänen.

 - loukkaantuneen kuljettamiseen varattu paarit ja ensiapuvälineitä

 - sairasauto hälytetään 112

Ensiapuryhmä Kirsi Tenhunen puh. 0509160668 Anne Väisänen 0443291980

- rikokset ja ilkivaltaiset hälytykset (esim. pommiuhka) puh 112

- tapahtuma-alueella oleskelevalle yleisölle annettavat tiedotteet ovat kilpailuohjeessa ja

niitä toistetaan kenttäkuulutuksessa.

- kadonneen suunnistajan etsintää johtaa tarvittaessa poliisi.

6. Viranomaisten hälyttäminen

 Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi 112

7. Päiväys ja allekirjoitus

Kiuruvedellä 26.9.2020  Mikko Kouvalainen